FÖRSTA UPPHANDLINGEN AV ESPORT SOM IDROTTSPROFIL

Area Academy är oerhört stolta över att meddela att vi har vunnit en upphandling med Karlskrona kommun där vi kommer att erbjuda e-sport som valbara kurser i skolan. Detta är den första offentliga upphandlingen av detta slag i Sverige och är viktig för att etablera e-sporten som en seriös rörelse.

Utbildningens innehåll utformas av Area Academy, ett företag som lägger stor vikt vid att både esportsinnehållet och det pedagogiska innehållet håller hög kvalitet. Företaget består av professionella esportare, pedagoger, coacher, lagledare och eldsjälar med lång erfarenhet av föreningsarbete. Huvudsakligen arbetar Area Academy med att utveckla kompletta koncept och material för esportsutbildningar samt organisera ungdomsverksamhet inom esport. För denna utbildning avslutas nu ett heltäckande pedagogiskt förberedelsearbete som baseras på träningsmetoder och -kunskap direkt taget från e-sportens elitnivå. Utbildningen kommer, med e-sporten som mål och verktyg, bl.a. att utveckla social kompetens, motivation, strategiskt tänkande och analysförmåga hos studenterna. En anställningsprocess ska nu påbörjas för att anlita en esportskunnig stödpedagog som inom kort kommer certifieras av Area Academy. Under certifieringen kommer stödpedagogen få en heltäckande utbildning över nästan två månader för att lära sig förena sina esportskunskaper med skolans pedagogik, didaktik och värdegrund.

Vi tycker att Karlskrona gör rätt som väljer att satsa på ungdomarna och esporten. Förutom alla de positiva egenskaper som esporten utvecklar skapare den också ett intresse för IT, programmering och andra närliggande ämnen. IT-kompetens och programmerare är en bristvara i Sverige idag och vi vill därför lyfta esportens starka inverkan på digital kompetens och intresset för denna. Esporten är i sig själv en av Sveriges störst växande marknader och har gått om traditionell idrott när det kommer till antalet tittare och utövare. Vi ser redan många nya jobbmöjligheter och framtidsyrken på grund av esporten som vi också förbereder ungdomarna för.

Vi vill passa på och tacka de personer i Ronneby som varit med oss från början och har visat vilka enorma kliv man kan göra tillsammans.

På kort tid har vi i vårt skolarbete lyckats motivera och engagera hemmasittande ungdomar som tidigare undvikit skolan delvis eller helt till att delta och utmärka sig i skolarbetet. I ett fall har en hemmasittare tagit sig hela vägen till att bli anställd på skolan.

Area Academy ser fram emot att fortsätta att engagera och motivera ungdomar med Esporten som redskap.

Läs mer om upphandlingen av esport som idrottsprofil här