ESPORT FÖR SKOLA

Vi har helhetslösningar för skolor som vill starta upp en esportssatsning. Vi har lektionsmaterial och en färdig studieplan, och vi hjälper med att hitta och anställa pedagoger, göra marknadsföring mot målgruppen och skaffa den utrustning som behövs.

GRUNDSKOLAN

Area Academys utbildning för grundskolan ligger i det valbara ämnet elevens val. Där tas centralt innehåll och kunskapskrav från ämnena Teknik, Idrott och Hälsa för att skapa ämnet Esport med innehåll som spel och lek, kost och hälsa, ergonomi, vardagsteknik, internetanvändning, samarbete, kultur och etik. Undervisningen fördelas mellan stödpedagogen och de ansvariga lärarna i teknik och idrott och hälsa där stödpedagogen som är utbildad och certifierad av Area Academy sköter esportsutbildningen på elevens val och förmedlar sina bedömningar till betygsättande lärare vid behov och önskemål.

ungdomstraning5-min_opt (2)

GYMNASIET

 

För gymnasiet har vi grundat  vår utbildning i kursen Idrott och Hälsa 1 – specialisering som är tillgänglig för alla gymnasier i Sverige. Kursen är fördelad i tre områden: spelkunskap och spelteori, kultur, historia och etik, samt fysisk hälsa och välmående

Alla områden tar upp ungefär lika mycket av lektionstiden. Undervisningstiden fördelas mellan två pedagoger där en stödpedagog som är utbildad och certifierad av Area Academy sköter esportsutbildningen och en traditionell idrottslärare hjälper till med de fysiska övningarna. Stödpedagogen är anställd på skolan och certifierad av Area Academy.

MATERIALPORTALEN

Materialportalen är en plattform som fungerar som ett arbetsverktyg åt stödpedagogen. Här kan man hitta lektioner, uppgifter och kursplaner för aktuell kurs men här finns även bedömningsstöd kopplat till kunskapskraven där stödpedagogen kan föra egna anteckningar under hela utbildningen. 

Vi berättar gärna mer om hur vi kan samarbeta med er skola!

“I den offentliga upphandlingen så blev vi positivt överraskade över hur hög kvalitet det var på innehållet från Area Academy.”

MATS-PETER KRANTZ 

Skolområdeschef Gymnasieskolan