Certifiering

Världsklassig Lärarcertifiering – Säkra er utbildningskvalitet i Esport!

Varför ska ni certifiera era lärare och pedagoger? En esport-certifiering är inte bara ett kvalitetsmärke, det är en nödvändighet för att säkerställa att er skola erbjuder den rätta kompetensen till era elever. Det handlar om att följa kursernas planer och centralt innehåll som är avgörande för betygssättning och optimal inlärning.

Certifiering i värdsklass

Vår certifiering - Framtagen genom erfarenhet

Area Academys lärarcertifiering är resultatet av flera års engagemang och erfarenhet inom esportutbildning. Vi har med framgång säkerställt kvaliteten hos ett femtiotal lärare över hela Sverige. Vår certifiering är skapad med omsorg och precision för att ge er lärare den nödvändiga kunskapen och färdigheterna för att leda esportkurser på högsta nivå.

Anpassad till den nya arbetsmarknaden

I juni 2023 blev esport officiellt erkänt som en idrott i Sverige. Detta innebär att ett krav kommer att införas som gör det nödvändigt för lärare att vara utbildade för att kunna hålla esportkurser i framtiden. Med vår certifiering är ni i framkant och redo att möta de nya kraven och förväntningarna som kommer med denna förändring.

Samarbete för kvalitet

Area Academy arbetar tillsammans med det Svenska E-sportförbundet för att säkerställa högsta kvalitet på all utbildning i Sverige. Vår certifiering är utformad för att följa branschpraxis och de senaste riktlinjerna för att göra utbildningen så relevant, effektiv och rolig som möjligt.

Varför Certifiera Era Lärare hos Oss?

- För att säkerställa att era elever får den bästa möjliga esportutbildningen.
- För att vara förberedda inför de nya kraven på lärare inom esport.
- För att samarbeta med en etablerad partner som strävar efter högsta kvalitet och professionalism.
- För att garantera kontinuitet i elevens utbildning. Vi erbjuder fortbildning vid behov och stödjer skolan vid lärarbyte med snabb certifiering av ny lärare.

Kontakta oss idag för mer information om vår lärarcertifiering och hur den kan stärka er skolas esportutbildning. Tillsammans bygger vi en stark grund för framtidens esportledare!