FYSISKT UTANFÖRSKAP

Antalet ungdomar i fysiskt utanförskap fortsätter att öka och många satsningar misslyckas med att nå och aktivera dessa ungomdar. Vi når dem på hemmaplan med esporten som verktyg.

Esportstraning1_opt (2)

EN OFRIVILLIG FLYKT

Elever som har en långvarig skolfrånvaro ökar stadigt varje år. Det har varit och är svårt att utreda det faktiska antalet, men alla studier är överens om ökningen. Ungdomarna har haft många nätverksmöten, vuxenvärlden har försökt få dem tillbaka till skolan och de är ganska brända på att träffa nya vuxna. Många tar sig inte utanför hemmet, och nätet blir en plats för kontakt och esporten en strategi för överlevnad. I spelen kan man lyckas och bli duktig tillsammans med vänner som har samma intresse. I Sverige beräknas idag 5500 elever kunna betraktas som utanför skolans gemenskap. Genom esporten och spelandet har vi en viktig nyckel till att nå en väldigt stor del av dessa ungdomar.

VI HAR EN NYCKEL

I vårt arbete har vi märkt vilken otrolig barriärbrytare esporten är i kontakten med utanförstående. Även vår vanliga skolverksamhet har fått hemmasittare att engagera sig i skolan, prestera och söka arbetstillfällen. Vi utbildar pedagoger för arbete med att engagera hemmasittare och föra tillbaka dem till skolan med esport som verktyg. Genom deras egna intressen når vi igenom till individer som står utanför samhället. Vi har en nyckel till att integrera nyanlända genom redan etablerade intressen. Esport och onlinekultur är internationella, sociala ytor med många användbara verktyg för social, språkmässig och samhällelig integration. Dessa driver också intresset för utbildning inom kopplade arbetsbranscher.

Esportstraning3_opt (2)
Esportstraning2_opt (2)

EVIDENSBASERAT

Vår verksamhet för ungdomar i fysiskt utanförskap bygger på programmet Metoder i Vardagen, utvecklat av Erik Virkberg, metodutvecklare vid BUP vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. MIV är från början ett evidensbaserat arbetssätt för att hjälpa barn, föräldrar och lärare i situationer där barnets koncentrationssvårigheter sätter hinder för skolarbete. Erik har själv arbetat med personer i fysiskt utanförskap i 30 år och samarbetar med oss för att kombinera utbildningen av ungdomspedagoger med en utbildning i spelträning. På samma sätt utbildar vi även lärare och föräldrar vid intresse och behov.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ungdomar i fysiskt utanförskap?