VÅRT KONCEPT

Area Academys mål är att förändra synen på spelande och esport samt skapa förståelse för vilket otroligt verktyg esporten kan vara för personliga utveckling. Företaget startades av några av historiens mest kända esportare, som länge tävlat på elitnivå samt var med och byggde grunden för den organiserade lag- och träningsstrukturen som finns idag.

VARFÖR ESPORT

Datorspel utvecklar egenskaper såsom problemlösning, minne och språk om de brukas engagerat och drivet. Esport utvecklar också ett bredare spektrum av förmågor så som:

  • Kommunikation
  • Arbete i lag och grupp
  • Informationshantering
  • Problemlösning
  • Motorik
  • Strategi
  • Arbete i digital miljö

På många sätt liknar esportandet den vanliga sporten och idrotten i hur man lär sig att utvecklas och samarbeta med andra. Esporten har utöver detta fördelen av att förse spelarna med väldigt komplexa problem som ska lösas i grupp i en digital miljö, vilket förbereder dem väl för den framtida arbetsmarknaden.

Många ungdomar har igenom sitt spelande själva hittat nyckeln till att bygga positiva egenskaper. Vi vill ge alla ungdomar med intresset rätt verktyg för att lyckas med detta och göra spelandet till en stark drivare för självutveckling.

ungdomstraning4-min_opt
ungdomstraning5-min_opt (2)

INTRESSEDRIVET

Det främsta sättet att motivera någon är att låta deras egna intresse ta plats. På många sätt är spelandet stigmatiserat i samhället, vilket medför att ungdomar som spelar ofta ser sitt intresse och driv som något negativt och ovälkommet. Föräldrar och vuxna motarbetar dem ofta när det kommer till spel då ungdomarna arbetar på att förbättras eller tar steg mot att skapa ett lag, ordna ett event eller en turnering: aktiviteter som starkt utvecklar entreprenörskap och ger viktig erfarenhet.

Vi utbildar ungdomar, föräldrar och skolpersonal i hur vi kan ta vara på detta intresse och driv på bästa sätt.

KVALITATIV VERKSAMHET

Vårt företag är unikt inom esporten. Det material och den verksamhet vi bygger saknar direkta förebilder, vilket ställer tunga krav på oss. För att nå de resultat vi kräver har vi utvecklat noggranna interna rutiner där allt vårt material går igenom flera faser av kvalitetssäkring av olika instanser med specifik kompetens. Vi har utarbetat en centraliserad pedagogisk enhet som kontinuerligt skapar och uppdaterar allt material och ständigt vidareutbildar våra coacher och stödpedagoger. Vår pedagogiska enhet jobbar i ett nära samarbete med professionella esportare, tränare, esportsprofiler och administrativ personal för att ge våra pedagoger alla kunskap de behöver samt för att säkerställa att vårt material och vår verksamhet håller en standard vi med stolthet kan säga representerar vår samlade kunskap och erfarenhet.

LÄS MER OM SPECIFIK VERKSAMHET

Vill du veta mer om esportsträning eller om vår verksamhet? Hör av dig, så skickar vi gärna någon av våra  folders om esportsträning, undervisning i skola, ungdomsträning eller aktivering av hemmasittare!

Vi svarar så klart gärna på alla ytterligare frågor om oss och om esport!