Petter och Tomas gör en sketch om att kommunicera om kompetenser

Skolan samtalar om esport i Nacka

Utbildning genom esport

Som en del av projektet Future Skills Lounge deltog Petter från Area Academy i ett panelsamtal och workshops i Vercitys lokaler i Nacka. På plats fanns representanter från många nivåer inom skolväsendet i Nacka som fick ta del av diskussioner kring den pedagogiska aspekten av esport och nyckeln till att lösa hemmasittarproblematik med hjälp av esportsutbildning. Med i panelen fanns bland andra Katrin Dannberg, spelforskare från Skövde Högskola som presenterade forskningsrön som tangerar Area Academys verksamhet.

Distans och humor

Som en del i workshopen fick deltagarna skriva och improvisera fram en kort sketch som handlade om spelares färdigheter och skolvärlden. Petter och
Tomas Bendz, Co-founder av Brainpool, improviserade fram denna sketch om hur svårt det kan vara för spelarna och etablisemanget att förstå varandras färdigheter.

DELA POSTEN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skriv ut
Email